2822 – Programleder/Projektleder – Infrastruktur investeringer

Opstart: Januar 2018
Varighed: 9-12 måneder
Geografi: Trekantområdet

Er du interesseret i opgaven - send en mail til nexus@nexus-interim.dk

Virksomheden:
Vores kunde er en virksomhed indenfor energisektoren med aktiviteter i hele landet. Virksomheden har løbende et meget stort antal bygge- og anlægsprojekter i gang. Aktuelt står man overfor et større investeringsprogram som skal starte i begyndelsen af 2018.

Opgaven:
Virksomheden har en pool af projektledere, som man allokerer til de enkelte projekter. I forbindelse med et større investeringsprogram som omfatter et større antal individuelle projekter i forskellig størrelse, ønsker virksomheden at engagere en interim Programleder, til at være med til den overordnede organisering og styring af programmets første faser. Projekterne planlægges og gennemføres med interne tekniske ressourcer suppleret med eksterne rådgivere. Den fysisk implementering af projekterne varetages af eksterne entreprenører. Formålet med programledelsen er at sikre en god og effektiv styring af såvel programmet som de enkelte projekter, således at projekterne bliver gennemført med den forventede kvalitet, til tiden og indenfor de udstukne budgetrammer.

Kandidaten:
Til at varetage opgaven søges en person, som for det første er en meget erfaren projektleder med en stærk teknisk baggrund, formentlig som el-, maskin- eller bygningsingeniør. Men derudover kræves god erfaring fra ledelse af et program/en portefølje af projekter. Erfaring fra hele projektforløbet fra planlægning, design, udbud, kontrahering og kontraktadministration. Den rette kandidat har omfattende erfaring fra styring af store tekniske projekter, herunder ikke mindst kontraktstyring og kontraktadministration. Erfaringen kan være både fra arbejde som bygherre eller entreprenør, leverandør eller rådgiver. Erfaring fra kontraktstyring af større kontrakter baseret på AB såvel som FIDIC. Desuden kræves erfaring fra en programledelsesfunktion med organisering og management af en række komplekse tekniske projekter og styring af indbyrdes afhængigheder, risiko/muligheder etc.

Nexus Interim Management A/S
T: +45 7022 6555
E: nexus@nexus-interim.dk

København
Kompagnistræde 13, 3.
1208 København K

Aarhus
Ny Banegårdsgade 55, st.
8000 Aarhus C