Interim ledelse – Hvad er en Interim leder?

Interim ledelse er et bemandingskoncept, der løser akutte udfordringer eller varetager forandringsprojekter.

Nexus Interim Management er et dynamisk redskab for organisationer, når der opstår særlige behov. Det kan være projektledelse, transformation, et turn-around eller omstruktureringer, ønske om bedre resultater, en international ekspansion, fusion eller opkøb, produktlancering, eller et akut behov for ekstra bemanding af en kritisk post indtil en ny permanent ressource er fundet.

Med Total Match® tager det kun ti dage fra en kunde henvender sig til Nexus Interim Management, til Interim lederen er klar til at arbejde hos jer. Hvis du vil vide mere, om en Interim leder kan være den rette løsning for jer, så kontakt Mickey Maymann, Managing Director på +45 70 22 65 55, mm@nexus-interim.dk.

Hvad gør en Interim leder?
Interim stammer fra latin og betyder midlertidig. En Interim leder er derfor en midlertidig ressource, der bringer organisationen sikkert igennem en akut opstået udfordring eller en klart afgrænset opgave. Konceptet er optimalt i forbindelse med spidsperioder med ekstra belastning, eller hvis en kernemedarbejder er forsvundet, og der er behov for ressourcer til at udføre rollen indtil en permanent løsning er fundet.

Der kan være mange fordele ved Interim ledelse. Interim ledere er specialister, der i samarbejde med organisationen og det eksisterende team målrettet stræber efter en effektiv løsning, hvor organisationen tager ejerskab som en lærende organisation. Det er topkvalificerede og erfarne personer, og ofte seniorer, der har løst lignende udfordringer med gode resultater. En Interim leder er typisk dygtig til at involvere og engagere medarbejderstaben i projektet og der er ingen indføringsperiode, da de som specialister har kompetencerne til at komme flyvende fra start. Som hands-on personer er de vant til at brænde igennem med lige præcis den problemstilling, de er hyret for at løse.

Hvorfor er Interim ledelse og ledere effektive?
En Interim leder er en objektiv og resultatorienteret specialist, der ikke er bundet af interne sociale relationer, hierarki og fri for den følelsesmæssige tilknytning til jeres brand, og udfører den optimale løsning på professionel vis, samt sikrer forankring i organisationen, som en aktiv del af holdet. En dygtig Interim leder formår at igangsætte organisationens eksisterende kompetencer og dermed forankre ejerskabet i organisationen også efter Interim-perioden er færdig. Interim ledelse kan beskrives som en midlertidig tilførsel af de unikke nødvendige kompetencer, der skal bruges til analyse af udfordringen, udfærdige den optimale løsningsmodel og sikre udførsel af implementering. Interim lederen er en uvurderlig sparringspartner, der hjælper det team han/hun indgår i til at komme sikkert igennem udfordringen.

Den gennemsnitlige Interim-ansættelse i Danmark er ca. syv måneder, mens gennemsnittet i Europa ligger på ca. 10,5 måneder.

Læs mere om de forskellige typer af Interim her

Interim CEO | Interim HRO | Interim CMO | Interim COO | Interim CFO | Interim CIO | Interim salgschef | Interim Financial Controller | Interim ansættelse og kontrakt | Freelance Interim Manager | Interim supply chain indkøb logistik og procurement | Forandringsledelse: Interim Change Manager | International and cross-border Interim Management | Interim Management in Scandinavia and the Nordics