Kategorier
Nyheder

Der var brug for én, som var stærk på proces

Med udsigt til skralde-kaos kom fem kommuner i mål på rekordtid via interim projektleder.

I foråret 2019 havnede et problem på bordet hos daværende direktør Carsten Riis i Ballerup Kommune. Problemet var både konkret og akut; et skraldefirma havde opsagt aftalen om at hente affald hos borgerne i Ballerup, Albertslund, Furesø, Ishøj og Vallensbæk, og nu stod de fem kommuner med et valg: Skulle de lave et nyt udbud eller hjemtage opgaven og etablere et fælles selskab til at indsamle skrald?

Ikke nok med at det krævede en kompleks beslutningsproces, som involverede forskellige borgmestre og forvaltninger, det hele skulle også gå hurtigt. Opgaven skulle løses i løbet af få måneder og rummede betydelig risiko. Hvis kommunerne ikke håndterede det ordentligt, kunne det ende med fyldte uafhentede skraldespande, borgerklager og dårlig presseomtale.

”Det stod klart, at det her var både vigtigt og borgernært. Det var ikke sådan en opgave, jeg kunne placere i en enhed og bede dem om at løse det. Jeg skulle have en person siddende tæt på mig, og det skulle være én som kunne drive processen fremad meget hurtigt”, siger Carsten Riis.

Da Carsten tidligere har brugt Nexus, var det naturligt for ham at kontakte dem for at finde interim-kandidater til opgaven. Efter at være blevet præsenteret for tre kandidater faldt valget på Sigga Birkvad, som er certificeret projektleder med flere års erfaring fra den kommunale verden.

”Det var en opgave, som jeg kunne se, at jeg kunne løse. Jeg kender den kommunale sektor, og jeg forstår de administrative processer. Den tekniske del af opgaven var jeg lidt usikker omkring, men både Nexus og Carsten var sikre på, at det ikke ville blive et problem”, siger Sigga Birkvad.

Opgaven var at facilitere beslutningsprocessen, hvor politikerne skulle klædes på til at vælge, hvordan skraldet fremover skulle afhentes. Der skulle tages hensyn til økonomi, forskellige serviceniveauer og ikke mindst den juridiske og praktiske opgave, som det ville være evt. at etablere et nyt fælleskommunalt interessentskab (§60-selskab).

”Sigga er stærk på proces, og vi vidste, at vi ikke havde brug for en ekspert i affald, men én der kunne drive en proces og tilvejebringe et godt beslutningsgrundlag. Den kommunikative og relationelle del vægtede vi meget højt”, forklarer Carsten Riis.

Sigga opsøgte de lokale fagmedarbejdere og satte sig grundigt ind i, hvordan der blev tømt skrald i de forskellige kommuner. Hendes opgave var at fremskaffe, koordinere og udarbejde analyser, vurderinger og oplæg til både en politisk og en administrativ styregruppe. På grund af det store tidspres var det afgørende at holde snor i både proces og aktører. Og aktørerne var mange: Fem borgmestre, fem forvaltninger, eksterne jurister, lokalpressen, ledelse og tillidsfolk hos den tidligere leverandør samt eksterne samarbejdspartnere som Vestforbrænding.

Det var nok de færreste, der havde troet på, at kommunerne kunne komme i mål med det hele på bare et halvt år, men det lykkedes faktisk. I sidste ende valgte borgmestrene at hjemtage opgaven og oprette et fælles selskab. Både Carsten og Sigga har taget de gode erfaringer med sig videre. Sigga har efterfølgende løst opgaver for det nye renovationsfirma, og hun sætter pris på arbejdsformen som Interim Manager.

”Jeg kan huske, at Carsten spurgte mig, om jeg var typen, der lavede en forkromet plan, eller om jeg kunne finde ud af at asfaltere, mens vi kørte. Det var helt klart det sidste, der var brug for, og jeg syntes, at det var rigtig sjovt. Man skal være forberedt på, at et interim job som dette kræver, at man kan gå ind i det fuldt ud. Det har givet mig ekstra erfaring og mange gode nye kontakter”, siger Sigga Birkvad.