Retningslinjer og etik

Nexus sætter den højeste standard for branchen. Vi er Danmarks mest erfarne udbyder af Interim Management og ancienniteten forpligter.

Fortrolighed: Al information om Nexus Interim Managers og kunder er fortrolig og videregives ikke til tredjepart.
Nexus videregiver aldrig kandidaters eller kundevirksomheders navne uden aftale.

Databasen: Nexus er godkendt af Datatilsynet og følger alle retningslinjer og regler i forhold til opbevaring af persondata i forhold til vores profildatabase, og oplysninger om en kandidat fremsendes kun til en kunde efter tilladelse fra kandidaten.

Kandidaterne underskriver en fortrolighedserklæring, før de får adgang til en detaljeret brief på opgaven.

Interessekonflikter: Nexus arbejder aktivt på at afdække mulige interessekonflikter før Interim Managers og kunder oplever konflikten. I tilfælde af en interessekonflikt lægger Nexus forholdene åbent frem for begge parter.

Nexus tilbyder ikke en Interim Manager en anden opgave uden kundens vidende.

Når en Interim Manager er på opgave for en kunde, betaler Nexus ikke manageren, dennes familie, partnere eller andre tilknyttede personer nogen form for honorar i forbindelse med andre opgaver eller andet konsulentarbejde.

“Den, der har evnen, har også pligten”

Peter Dragsbæk Raun
Partner, Aarhus